Privacybeleid van het Interuniversitair Testing Consortium (IUTC)

Het Interuniversitair Testing Consortium (IUTC) erkent het belang van de bescherming van uw privacy. Daarom stelt het alles in het werk om de Belgische wetgeving aangaande gegevensverzameling na te leven.

U vult persoonsgegevens in bij de inschrijving en/of bij de eerste vragen van de computertest (naam en voornaam, adres, moedertaal, land van herkomst, geboortedatum en –plaats, leeftijd, gender en studiegebied/onderzoeksdomein). Het IUTC verzamelt en bewaart deze gegevens om u in te schrijven, om over de testresultaten met u te communiceren en voor wetenschappelijk onderzoek. Het IUTC geeft deze informatie enkel door aan derden indien het daartoe van overheidswege verplicht wordt in toepassing van de wetgeving en onderneemt het nodige om de gegevens te beschermen tegen misbruik. U hebt het recht om deze data in te kijken of te laten verwijderen.

De mondelinge tests worden opgenomen en deze opnames worden veilig bewaard. De schrijftests worden eveneens beveiligd bijgehouden.

Alle gegevens van de test kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en assessorentraining. Het materiaal wordt daarbij steeds geanonimiseerd, zodat u niet meer identificeerbaar bent als testdeelnemer.

Door inschrijving verklaart u zich akkoord met deze regelgeving.